Time Trial(Ind)
Best Lap
2/15/2009 2:50 PM
Leighton
Leighton
22.413 21 - 22.728
2170 5

Leighton
123.243 [1]
222.594 [1]
322.594 [1]
422.493 [1]
523.255 [1]
622.575 [1]
722.524 [1]
822.552 [1]
922.506 [1]
1022.532 [1]
1122.607 [1]
1222.869 [1]
1322.892 [1]
1422.631 [1]
1523.763 [1]
1622.997 [1]
1722.835 [1]
1822.45 [1]
1922.576 [1]
2022.899 [1]
2122.413 [1]